Aktualności


2021-05-04: Zebranie Grupy Członkowskiej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej dla wszystkich członków Banku, w dniu 12 maja 2021 r., na godz. 15:00, w Centrali Banku w Pawłowicach.

Planowany porządek obrad:
1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2.    Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za rok 2020, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
4.    Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz kierunków dalszej działalności.
5.    Dyskusja, wnioski i postulaty w sprawach Banku i jego Członków.
6.    Zakończenie.

Grupa Członkowska ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na jej Zebraniu.

2021-05-04: Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2020 r.
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2020 r.
 
Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
 
2021-04-21: Zmiana regulaminu

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Uprzejmie informujemy, że wszedł w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień regulaminu do wymogów przepisów prawa dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.


Najważniejsza zmiana to wdrożenie funkcjonalności wysyłania sms-a do Klienta w przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej, w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta  rachunku Klienta. Wiadomość SMS będzie wysłana na rachunek telefonu wskazany przez Klienta Banku.  Informacja zawarta w wiadomości dotyczyć będzie łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu  pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysłana jest w odniesieniu do każdej karty wydanej do rachunku.

 

2021-04-16: Loteria Visa

Loteria Visa

Uprzejmie informujmy, że w dniu 14 kwietnia 2021 roku rozpoczęła się loteria organizowana przez Visa, w ramach której do wygrania są cenne nagrody:

• 7 x samochód Toyota C - HR Hybrid
• 14 x telewizorów Panasonic 50’
• 35 x smartphone’ów Samsung
• 700 x voucherów o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów Lidl
• 1750 x voucherów o wartości 50 zł na AliExpress.

Loteria potrwa 7 tygodni – na końcu każdego z nich wylosowany zostanie zwycięzca samochodu.

Co zrobić, aby wziąć udział w Loterii?

Krok 1 - Wystarczy tylko jedna rejestracja karty Visa na visa.pl. Po jej zakończeniu każda płatność kartą, zegarkiem, telefonem czy online to nowa szansa na wygraną.
Krok 2 - Płać Visa! To proste, szybkie i bezpieczne. Im więcej transakcji dokonasz, tym większe masz szanse na zdobycie nagród. Dodatkowo transakcje w: Lidl i AliExpress to podwójna szansa na wygraną!  
Krok 3 - Graj o nagrody! Co tydzień do wygrania samochód Toyota oraz setki innych nagród.

Szczegółowe zasady loterii oraz regulamin znajdą Państwo po rozpoczęciu Loterii na www.visa.pl

Link do rejestracji: https://www.visa.pl/campaign/promocja-2021/#register

2021-04-12: Tarcza PFR 1.0 - Ważne Informacje

Tarcza Finansowa PFR 1.0 - Ważne Informacje.

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia procesu umorzeń w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Polski Fundusz Rozwoju zaprasza na codzienne otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców. Szkolenia dotyczyć będą zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej 1.0. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione informacje o złożeniu oświadczenia o rozliczeniu się z PFR, wyliczeniu kwoty zwrotu, warunkach jakie trzeba spełnić, aby subwencja została umorzona w 100% i inne ważne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Zapisu na szkolenie należy dokonać na stronie PRF pod adresem:
https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/

2021-03-25: Loteria organizowana przez VISA

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 kwietnia 2021 roku rozpocznie się loteria organizowana przez Visa, w ramach której do wygrania są cenne nagrody:

 • 7 x samochód Toyota C-HR Hybrid
 • 14 x telewizorów Panasonic 50’
 • 35 x smartphone’ów Samsung
 • 700 x voucherów o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów Lidl
 • 1750 x voucherow o wartości 50 zł na AliExpress.

Loteria potrwa 7 tygodni – na końcu każdego z nich wylosowany zostanie zwycięzca samochodu.

Szczegółowe zasady loterii oraz regulamin znajdą Państwo po rozpoczęciu Loterii na www.visa.pl.

2021-03-25: Komunikat

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach informuje, że w wyniku współpracy Komendy Głównej Policji, banków oraz FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP w dniu 24.03.2021 opublikowany został wspólny komunikat ostrzegający przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex.

Link do publikacji na stronie ZBP: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwazaj-na-oszukancze-serwisy-internetowe,-ktore-oferuja-kryptowaluty-i-inwestycje-na-rynku-Forex.


Link do komunikatu na stronie Komedy Głównej Policji: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/200999,Uwaga-na-oszukancze-serwisy-internetowe-ktore-oferuja-kryptowaluty-i-inwestycje-.html

2021-03-08: Żegnamy Członka Rady Nadzorczej

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Pawła Spyra
wieloletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach.

Wyrazy głębokiego współczucia
najbliższej rodzinie zmarłego

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

2021-03-05: WAŻNE WAŻNE WAŻNE

Informujemy, iż dnia 31.03.2021r zostanie wyłączone EBO Mobile.   Prosimy klientów korzystających z aplikacji EBO Mobile na telefonie (tablecie)  o zainstalowanie i sparowanie nowej aplikacji  BS Pawłowice EBO Mobile PRO.


Aplikację do bankowości mobilnej BS Pawłowice EBO Mobile PRO każdy Klient może pobrać samodzielnie, według instrukcji postępowania umieszczonej w systemie EBO eBank OnLine (Ustawienia/dostęp mobilny/dodaj urządzenie).

2021-02-23: ZALECENIA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

PRZYKŁADOWE ZALECENIA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

 1. Zabezpiecz swój komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall).
 2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, przeglądarkę oraz oprogramowanie na komputerze, przy użyciu którego korzystasz z bankowości elektronicznej.
 3. Używaj oprogramowania z legalnego źródła. Oprogramowanie ściągane z Internetu może być zmodyfikowane przez hakerów.
 4. Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu. Staraj się, aby było ono trudne do rozszyfrowania. Hasło powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz może zawierać znaki specjalne, a zalecane jest, aby poziom skomplikowania hasła był jeszcze większy.  HASŁEM NIE POWINNY BYĆ NIGDY NUMERY Z RÓŻNYCH EWIDENCJI!
 5. Dostęp do hasła powinna mieć wyłącznie osoba, której dane hasło dotyczy. Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
 6. Identyfikator należy chronić. Identyfikator można podawać pracownikom Banku, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji.
 7. Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania - podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.  
 8. Nie zezwalaj przeglądarce internetowej na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach.
 9. Zawsze sprawdzaj numer rachunku odbiorcy, gdy kopiujesz dane do przelewu. Złośliwe oprogramowanie może spowodować, że wkleisz numer rachunku przestępcy. Najlepiej, aby numer był wprowadzany ręcznie.
 10. Ustal bezpieczne limity transakcyjne dla przelewów internetowych.
 11. Konto internetowe najlepiej obsługiwać w domu i na własnym sprzęcie komputerowym. Przy korzystaniu z bankowości internetowej unikaj miejsc z komputerami i niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi, do których dostęp ma wiele osób (np. kawiarenki internetowe, kina, restauracje, punkty publicznego dostępu).
 12. Nie otwieraj wiadomości i załączników nieznanego pochodzenia, gdyż mogą one zawierać wirusy i złośliwe oprogramowanie pozwalające przestępcom na szpiegowanie Twoich działań.
 13. Logując się na stronę bankowości internetowej weryfikuj poprawność adresu oraz sprawdzaj, czy połączenie jest szyfrowane (świadczy o tym adres witryny rozpoczynający się od „https://” oraz symbol zamkniętej kłódki). Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki.
 14. Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlanych przez przeglądarkę. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia lepiej zrezygnuj z autoryzacji transakcji.
 15. Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
 16. Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 17. Nie wchodź na stronę logowania do Banku korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku.
 18. Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji – Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną.
 19. Bank nie wysyła wiadomości e-mail zawierających linki do logowania do serwisu transakcyjnego (czyli kierujących na stronę logowania do serwisu),
 20. Bank nie prosi o podanie danych osobowych w czasie logowania do serwisu transakcyjnego (w szczególności nazwiska panieńskiego matki, numeru pesel, danych dowodu, nr karty, telekodu).
 21. Bank nie prosi o aktywację usług lub zwrot środków podczas logowania do serwisu transakcyjnego. Bank nie prosi o wykonanie przelewów testowych.
 22. Bank nie wysyła na telefon komórkowy żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub innych aplikacji do zainstalowania,
 23. Naklejki z kodami QR na bankomatach  - należy unikać skanowania kodów QR niewiadomego pochodzenia. Bank nie umieszcza takich informacji na bankomatach.

Jeśli jakikolwiek komunikat, element serwisu transakcyjnego lub mobilnego, bądź otrzymana z Banku wiadomość e-mail wzbudzi Twoje wątpliwości – przerwij czynność i natychmiast skontaktuj się z obsługą Banku.