Kredyty


Kredyt EKO

Możesz go przeznaczyć na finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie lub instalacji towarów i urządzeń ekologicznych, np.:ocieplenie budynku, instalacje fotowoltaiczne itp. oraz dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej*.

Maksymalny okres kredytowania 8 lat
Kwota kredytu od 3.000,00 zł do 80.000,00 zł

oprocentowanie 4.99% w stosunku rocznym

GWARANTUJEMY:

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę
 • korzystne oprocentowanie
 • możliwość wyboru rat stałych lub malejących


Reprezentatywny na dzień 18.03.2021 r.: kwota kredytu: 40.000,00 zł, okres kredytowania: 72 miesiące, oprocentowanie: zmienne w wysokości 4,99 % w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 5,47 %, prowizja od przyznanego kredytu: 1,00 %, tj. 400,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 6.368,98 zł, całkowity koszt kredytu: 6.768,98 zł, całkowita kwota do zapłaty: 46.768,98 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 644,00 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza 644,98 zł.

*szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku

Kredyt CZTERY PORY  ROKU

Możesz go przeznaczyć na dowolny cel np: zakup wymarzonego sprzętu, remont, wakacje, zakupy itp.

Kwota kredytu od 10.000 PLN,
maksymalna kwota kredytu 100.000PLN.

Maksymalny okres kredytowania 10 lat
 
 

GWARANTUJEMY:

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę
 • korzystne oprocentowanie
 • możliwość wyboru rat stałych lub malejących

PROMOCJA: NIŻSZA PROWIZJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW

Reprezentatywny przykład na dzień 23.04.2021 r. dla Klienta naszego banku: kwota kredytu: 30.000,00 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie: stałe 7,2 % w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,73 %, prowizja od przyznanego kredytu: 2,8 %, tj. 840,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 5.812,23 zł, całkowity koszt kredytu: 6.652,23 zł, całkowita kwota do zapłaty: 36.652,23 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 596,87 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza      596,90 zł.

Reprezentatywny przykład na dzień 23.04.2021 r. dla pozostałych osób: kwota kredytu: 30.000,00 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie: stałe 7,2 % w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,54 %, prowizja od przyznanego kredytu: 4,5 %, tj. 1.350,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 5.812,23 zł, całkowity koszt kredytu: 7.162,23 zł, całkowita kwota do zapłaty: 37.162,23 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 596,87 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza 596,90 zł.

Kredyt SUPER-OKAZJA

PROMOCJA  

 

Jeśli masz jakiś pomysł: remont, wyjazd lub chcesz zrobić przyjemność najbliższym ale brak Ci funduszy skorzystaj z kredytu na następujących warunkach:
 • maksymalna kwota kredytu 30.000,00 zł
 • maksymalny okres kredytowania 36 miesięcy
 • niezwykle korzystne oprocentowanie

 

już od 7,2% w stos.rocznym

promocja dla posiadaczy rachunków - niższa prowizja od przyznanego kredytu!!!

Weź kredyt i otwórz rachunek, a nie będziesz płacił  prowizji za jego prowadzenie w całym okresie kredytowania!!!
Przy kwocie kredytu 6000,00zł na okres 24 m-cy rata wynosi tylko 271,36zł


Warto korzystać z kredytu na cele konsumpcyjne ponieważ:

 • jest to tani sposób kredytowania,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • może być udzielony bez poręczeń cyw.praw.,
 • płaci się minimalną prowizję za przyznanie kredytu,
 • Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Reprezentatywny przykład na dzień 23.04.2021 r. dla Klienta naszego banku: kwota kredytu: 6.000,00 zł, okres kredytowania: 24 miesiące, oprocentowanie: stałe 7,2 % w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,59 %, prowizja od przyznanego kredytu: 2,0 %, tj. 120,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 460,32 zł, całkowity koszt kredytu: 580,32 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6.580,32 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 269,18 zł.

Reprezentatywny przykład na dzień 23.04.2021 r. dla pozostałych osób: kwota kredytu: 6.000,00 zł, okres kredytowania: 24 miesiące, oprocentowanie: stałe 7,2 % w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 13,03 %, prowizja od przyznanego kredytu: 5,0 %, tj. 300,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 460,32 zł, całkowity koszt kredytu: 760,32 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6.760,32 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 269,18 zł.

Kredyt Hipoteczny

Kredyt który można przeznaczyć na finansowanie dowolnego celu. Kredyt skierowany jest do osób fizycznych. Maksymalna kwota kredytu 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Maksymalny okres kredytowania 15 lat.

Zalety kredytu Hipotecznego:

 • nie wymagamy od kredytobiorcy udokumentowania wykorzystania środków,
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu,
 • niska prowizja za przyznanie kredytu,
 • Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu,
 • Bank może ubezpieczyć przedmiot zabezpieczenia,
 • Bank akceptuje różne źródła dochodów.

Reprezentatywny przykład na dzień 23.04.2021 r.: Całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 4,71% w stosunku rocznym jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%)
i marży Bankuw wysokości 4.50 p.p., rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,02%, prowizja za udzielenie kredytu (niekredytowana): 2,00 % kwoty kredytu tj. 2.000,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od ognia innych zdarzeń losowych w Generali T.U. S.A. 292,00 zł (2.920,00 zł za cały okres kredytowania); koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej (PCC): 19,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 25.584,34 zł, całkowity koszt kredytu: 30.723,34 zł, całkowita kwota do zapłaty: 130.723,34 zł, łączna liczba rat: 120. Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1.046,54 zł, ostatnia rata ma charakter raty wyrównującej i wynosi 1.046,08 zł. Całkowita kwota do zapłaty nie uwzględnia kosztu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Kredyt Odnawialny

Kredyt odnawialny skierowany jest do posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych ROR, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy i jest automatycznie odnawiany na kolejne lata. Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytu do sześciokrotności miesięcznych wpływów na ROR na podstawie:
 • okresu posiadana rachunku,
 • analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek ROR,
 • wysokości dochodów Posiadacza ROR,
 • zdolności kredytowej Posiadacza ROR.


Warto korzystać z kredytu odnawialnego ponieważ:

 • jest to najtańszy sposób kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące saldo zadłużenia,
 • odsetki płaci się tylko od wykorzystanej części przyznanego kredytu,
 • limit kredytowy podwyższa saldo na rachunku ror, korzystając z karty Visa Electron posiada się stały, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy kredytowych,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.

Kredyt Mieszkaniowy

 • do 80% wartości kosztorysu
 • maksymalny okres kredytowania do 25 lat
 
 
MARŻA OD 2,00%


PRZEZNACZENIE KREDYTU:

 • na budowę domów mieszkaniowych,
 • na zakup mieszkania,
 • na modernizację, remont obiektów mieszkaniowych,
 • inne cele związane z realizacją budownictwa mieszkaniowego.

Warto korzystać z kredytu mieszkaniowego ponieważ:

 • jest to tani sposób kredytowania,
 • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
 • istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.
Reprezentatywny przykład na dzień 23.04.2021 r.: Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 2,71% w stosunku rocznym jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,50 p.p., rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 3,25%, prowizja za udzielenie kredytu (niekredytowana): 3.000,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od ognia innych zdarzeń losowych w Generali T.U. S.A. 317,00 zł (7.925,00 zł za cały okres kredytowania); koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej (PCC): 19,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 79.642,47 zł, całkowity koszt kredytu: 90.786,47 zł, całkowita kwota do zapłaty: 290.786,47 zł, łączna liczba rat: 300 - w tym 23 raty obejmujące odsetki w okresie karencji w spłacie kapitału. Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 972,04 zł, ostatnia rata ma charakter raty wyrównującej i wynosi 971,02 zł.

Karta kredytowa VISA Classic

Międzynarodowa karta kredytowa VISA Classic to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA Classic skierowana jest do osób ceniących komfort, prestiż, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo.

Posiadając kartę kredytową VISA Classic:

 • cieszysz się swobodą finansową i regulujesz płatności bez konieczności angażowania własnych środków,
 • zyskujesz stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego, odnawialnego limitu kredytowego,
 • nie płacisz prowizji za transakcje bezgotówkowe realizowane w kraju i za granicą,
 • korzystasz z nieoprocentowanego kredytu nawet do 51 dni dla transakcji bezgotówkowych,
 • korzystasz z dogodnego systemu spłaty – wystarczy 3% kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej niż 40,00zł miesięcznie,
 • uzyskasz automatyczne wznowienie karty,
 • nie płacisz za wydanie i wznowienie karty, jeśli z niej aktywnie korzystasz.

Karta kredytowa VISA Classic jest kartą powszechnie akceptowalną – możesz się nią posługiwać na całym świecie.

Reprezentatywny przykład na dzień 23.04.2021 r.: kwota kredytu 4.000,00 zł, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 7,2%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,18% przy następujących założeniach: a) oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, b) kredyt jest wypłacany jednorazowo w dniu zawarcia umowy, c) powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy w równych ratach miesięcznych (annuitetowych), d) spłaty rat będą dokonywane terminowo,  e) została pobrana opłata za obsługę karty kredytowej w pierwszym roku w kwocie 54,00 zł,  prowizja od przyznanego kredytu 0,00%, opłata przygotowawcza 0,00 zł, koszt zabezpieczeń 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 157,72 zł, całkowita kwota kredytu wynosi 4.000,00 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 211,72 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.211,72 zł, wysokość jedenastu rat kapitałowo-odsetkowych 346,48 zł, wysokość dwunastej raty 346,44 zł.

Przy pomocy karty możesz:

 • płacić w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA,
 • regulować płatności realizowane w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych,
 • wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych emblematem VISA.

Jak to działa?

W ramach karty kredytowej Bank daje Ci do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Bank wymaga spłaty jedynie 3% min. 40zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli spłacisz całe zadłużenie na karcie w terminie podanym na wyciągu (21 dni po otrzymaniu wyciągu), nie zapłacisz żadnych odsetek.