Kredyty


Kredyt EKO

Możesz go przeznaczyć na finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie lub instalacji towarów i urządzeń ekologicznych, np.:ocieplenie budynku, instalacje fotowoltaiczne itp. oraz dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej*.

Maksymalny okres kredytowania 8 lat
Kwota kredytu od 3.000,00 zł do 80.000,00 zł

oprocentowanie od 6.99% w stosunku rocznym

GWARANTUJEMY:

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę
 • korzystne oprocentowanie
 • możliwość wyboru rat stałych lub malejących

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r. dla klientów posiadających rachunki bankowe w BS Pawłowice lub składających wniosek o kredyt EKO z ubezpieczeniem: kwota kredytu: 30.000,00 złotych, okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie: stałe 6,99 %  w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,89 %, prowizja od przyznanego kredytu: 1,5 %, tj. 450,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 5.633,79 zł, całkowity koszt kredytu: 6.083,76 zł, całkowita kwota do zapłaty: 36.083,76 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 593,89 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza 594,25 zł.

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r. dla pozostałych klientów: kwota kredytu: 30.000,00 złotych, okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie: stałe 7,49 %  w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,98 %, prowizja od przyznanego kredytu: 2 %, tj. 800,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 6.059,69 zł, całkowity koszt kredytu: 6.859,69 zł, całkowita kwota do zapłaty: 36.859,69 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 601,00 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza600,69 zł.

 

 

Kredyt CZTERY PORY  ROKU

Możesz go przeznaczyć na dowolny cel np: zakup wymarzonego sprzętu, remont, wakacje, zakupy itp.

Kwota kredytu od 10.000 PLN,
maksymalna kwota kredytu 100.000PLN.

Maksymalny okres kredytowania 10 lat
 
 

GWARANTUJEMY:

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę
 • korzystne oprocentowanie
 • możliwość wyboru rat stałych lub malejących

PROMOCJA: NIŻSZA PROWIZJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r. dla Klienta naszego banku: kwota kredytu: 30.000,00 zł, okres kredytowania:
60 miesięcy, oprocentowanie: stałe 8,4 %w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 10,04 %, prowizja
od przyznanego kredytu: 2,8 %, tj. 840,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 6.843,08 zł, całkowity koszt kredytu: 7.683,08 zł, całkowita kwota do zapłaty: 37.683,08 zł, kredyt  płatny
w równych ratach (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 614,05 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza 614,13 zł.

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r. dla pozostałych osób: kwota kredytu: 30.000,00 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie: stałe 8,4 % w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 10,88 %, prowizja od przyznanego kredytu: 4,5 %, tj. 1.350,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 6.843,08 zł, całkowity koszt kredytu: 8.193,08 zł, całkowita kwota do zapłaty: 38.193,08 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 614,05 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza 614,13 zł.

Kredyt SUPER-OKAZJA

PROMOCJA  

 

Jeśli masz jakiś pomysł: remont, wyjazd lub chcesz zrobić przyjemność najbliższym ale brak Ci funduszy skorzystaj z kredytu na następujących warunkach:
 • maksymalna kwota kredytu 30.000,00 zł
 • maksymalny okres kredytowania 36 miesięcy
 • niezwykle korzystne oprocentowanie

 

już od 8,00% w stos.rocznym

promocja dla posiadaczy rachunków - niższa prowizja od przyznanego kredytu!!!

Przy kwocie kredytu 6000,00zł na okres 24 m-cy rata wynosi tylko 271,36zł


Warto korzystać z kredytu na cele konsumpcyjne ponieważ:

 • jest to tani sposób kredytowania,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • może być udzielony bez poręczeń cyw.praw.,
 • płaci się minimalną prowizję za przyznanie kredytu,
 • Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r. dla Klienta naszego banku: kwota kredytu: 6.000,00 zł, okres kredytowania: 24 miesiące, oprocentowanie: stałe 8 % w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 10,45 %, prowizja od przyznanego kredytu: 2,0 %, tj. 120,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 512,55 zł, całkowity koszt kredytu: 632,55 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6.632,55 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość jedenastu rat kapitałowo-odsetkowych 271,36 zł, wysokość dwunastej raty 271,27 zł.

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r. dla pozostałych osób: kwota kredytu: 6.000,00 zł, okres kredytowania: 24 miesiące, oprocentowanie: stałe 8 % w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 13,92 %, prowizja od przyznanego kredytu: 5,0 %, tj. 300,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 512,55 zł, całkowity koszt kredytu: 812,55 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6.812,55 zł, kredyt  płatny w równych ratach (annuitetowych), wysokość jedenastu rat kapitałowo-odsetkowych 271,36 zł, wysokość dwunastej raty 271,27 zł.

Kredyt Hipoteczny

Kredyt który można przeznaczyć na finansowanie dowolnego celu. Kredyt skierowany jest do osób fizycznych. Maksymalna kwota kredytu 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Maksymalny okres kredytowania 15 lat.

Zalety kredytu Hipotecznego:

 • nie wymagamy od kredytobiorcy udokumentowania wykorzystania środków,
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu,
 • niska prowizja za przyznanie kredytu,
 • Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu,
 • Bank może ubezpieczyć przedmiot zabezpieczenia,
 • Bank akceptuje różne źródła dochodów.

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r.: Całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 9,24 % w stosunku rocznym jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z dnia 30.03.2022 r.  wynoszącej 4,74 % i marży Banku w wysokości 4,50 p.p., rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 11,54 %, prowizja za udzielenie kredytu (niekredytowana): 2,00 % kwoty kredytu tj. 2.000,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od ognia innych zdarzeń losowych w Generali T.U. S.A. 479,00 zł (4.790,00 zł za cały okres kredytowania); koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej (PCC): 19,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 53.574,15 zł, całkowity koszt kredytu: 60.583,15 zł, całkowita kwota  do zapłaty: 160.583,15 zł, łączna liczba rat: 120. Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1.279,78 zł, ostatnia rata ma charakter raty wyrównującej i wynosi 1.280,33 zł. Całkowita kwota do zapłaty nie uwzględnia kosztu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Kredyt Odnawialny

Kredyt odnawialny skierowany jest do posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych ROR, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy i jest automatycznie odnawiany na kolejne lata. Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytu do sześciokrotności miesięcznych wpływów na ROR na podstawie:
 • okresu posiadana rachunku,
 • analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek ROR,
 • wysokości dochodów Posiadacza ROR,
 • zdolności kredytowej Posiadacza ROR.


Warto korzystać z kredytu odnawialnego ponieważ:

 • jest to najtańszy sposób kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące saldo zadłużenia,
 • odsetki płaci się tylko od wykorzystanej części przyznanego kredytu,
 • limit kredytowy podwyższa saldo na rachunku ror, korzystając z karty Visa Electron posiada się stały, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy kredytowych,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r.: kwota kredytu 3.000,00 zł,  okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie stałe w stosunku rocznym 9,0 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,97 %, przy następujących założeniach: a)oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, b)całkowita kwota kredytu została wypłacona w całości i na cały okres obowiązywania umowy o kredyt,  prowizja od przyznanego kredytu 1%, prowizja za prowadzenie rachunku ROR za cały okres kredytowania 96,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, koszt zabezpieczeń 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 270,00 zł, miesięczne raty odsetkowe, wysokość pierwszej raty odsetkowej 23,67 zł, całkowita kwota kredytu wynosi 3.000,00zł, całkowity koszt kredytu wynosi 396,72 zł, całkowita kwota do zapłaty 3.396,72 zł.

Kredyt Mieszkaniowy

 • do 80% wartości kosztorysu
 • maksymalny okres kredytowania do 25 lat
 
 
MARŻA OD 2,00%


PRZEZNACZENIE KREDYTU:

 • na budowę domów mieszkaniowych,
 • na zakup mieszkania,
 • na modernizację, remont obiektów mieszkaniowych,
 • inne cele związane z realizacją budownictwa mieszkaniowego.

Warto korzystać z kredytu mieszkaniowego ponieważ:

 • jest to tani sposób kredytowania,
 • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
 • istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Reprezentatywny przykład na dzień przykład na dzień 31.03.2022 r.:

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 6,94 % w stosunku rocznym jako suma stawki WIBOR 3 M z dnia 30.03.2022 r. wynoszącej 4,74 % i marży Banku w wysokości 2,20 p.p., rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,11 %, prowizja za udzielenie kredytu (niekredytowana): 1,5% kwoty kredytu tj. 3.000,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od ognia innych zdarzeń losowych w Generali T.U. S.A. 490,00 zł (12.250,00 zł za cały okres kredytowania); koszt ustanowienia hipoteki:  200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej (PCC): 19,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 228.316,82 zł, całkowity koszt kredytu: 243.785,82 zł, całkowita kwota do zapłaty: 443.785,82 zł, łączna liczba rat: 300 - w tym 23 raty obejmujące odsetki w okresie karencji w spłacie kapitału. Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1.450,24 zł, ostatnia rata ma charakter raty wyrównującej i wynosi 1.447,17 zł.

Karta kredytowa VISA Classic

Międzynarodowa karta kredytowa VISA Classic to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA Classic skierowana jest do osób ceniących komfort, prestiż, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo.

Oprocentowanie: dwukrotna wysokość odsetek ustawowych

(odsetki ustawowe - stopa referencyjna+ 3,5 p.p.)
 

Posiadając kartę kredytową VISA Classic:

 • cieszysz się swobodą finansową i regulujesz płatności bez konieczności angażowania własnych środków,
 • zyskujesz stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego, odnawialnego limitu kredytowego,
 • nie płacisz prowizji za transakcje bezgotówkowe realizowane w kraju i za granicą,
 • korzystasz z nieoprocentowanego kredytu nawet do 51 dni dla transakcji bezgotówkowych,
 • korzystasz z dogodnego systemu spłaty – wystarczy 3% kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej niż 40,00zł miesięcznie,
 • uzyskasz automatyczne wznowienie karty,
 • nie płacisz za wydanie i wznowienie karty, jeśli z niej aktywnie korzystasz.

Karta kredytowa VISA Classic jest kartą powszechnie akceptowalną – możesz się nią posługiwać na całym świecie.

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r.: kwota kredytu 4.000,00 zł, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym w wysokości dwukrotności odsetek ustawowychtj. 14%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 17,82 %  przy następujących założeniach: a) oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania,b) kredyt jest wypłacany jednorazowo w dniu zawarcia umowy, c) powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy w równych ratach miesięcznych (annuitetowych), d) spłaty rat będą dokonywane terminowo,  e) została pobrana opłata za obsługę karty kredytowej w pierwszym roku w kwocie 54,00 zł,  prowizja od przyznanego kredytu 0,00 %, opłata przygotowawcza 0,00 zł, koszt zabezpieczeń 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 309,78 zł, całkowita kwota kredytu wynosi 4.000,00 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 363,78 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.363,78 zł, wysokość jedenastu rat kapitałowo-odsetkowych 359,13 zł, wysokość dwunastej raty 359,13 zł.

Przy pomocy karty możesz:

 • płacić w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA,
 • regulować płatności realizowane w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych,
 • wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych emblematem VISA.

Jak to działa?

W ramach karty kredytowej Bank daje Ci do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Bank wymaga spłaty jedynie 3% min. 40zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli spłacisz całe zadłużenie na karcie w terminie podanym na wyciągu (21 dni po otrzymaniu wyciągu), nie zapłacisz żadnych odsetek.